Varför är det värt att skaffa barn? - punkt 7

Punkt 7 
 
Jag fortsätter min lilla serie med tankar och reflektioner som jag ofta tänkte innan jag fick barn. Tankar och reflektioner som jag idag, på andra sidan, ser på ett helt annat sätt. Tankar som alla lett fram till varför det är så värt att skaffa barn (förutsatt att vilja och förutsättningar finns).
 
Varför säger föräldrar att man som barnlös inte kan förstå vad kärlek är förrän man fått ett barn? 
Det tror jag föräldrar som inte tänker efter säger. Helt ärligt är det faktiskt en ganska konstig sak att säga till någon. Det jag tror det handlar om är att föräldrar har svårt att sätta ord på hur mycket de känner för sitt barn. Det är så svårt att beskriva det i ord att den enkla utvägen blir att säga en svepande kommentar och på något sätt vänta på att personen ifråga får barn själv och att det därmed blir enklare att diskutera saken.
 
Innan ett barn upplever man naturligtvis också stark kärlek om den så är riktad mot sin partner, sitt husdjur, någon släkting, nära vän eller vad det nu må vara. Kärleken mot ett barn är, så som jag skrev ovan, något annat som ryms jämte kärleken mot andra i ens omgivning. Barnet blir en så stor del av dig och kärlekskänslorna träffar så hårt, vare sig du känner så direkt från första början eller först efter en tid när ni lärt känna varandra bättre. Jag tror det är lätt som förälder att tycka att kärleken faktiskt är större än något man tidigare upplevt.  
 
 
baby - barn - bebis - reflektioner - tankar